Ettekanded

2020

Habicht, Külli, Mazepa, Anna (2020). (ma) mõtlen (et) teel pragmaatiliseks markeriks. 16. muutuva keele päev 6.11.2020 Tartu Ülikoolis.

Hennoste, Tiit, Habicht, Külli, Metslang, Helle, Prillop, Külli, Laanesoo, Kirsi, Pärismaa, Liina, Pärt, Elen, Rumm, Andra, Rääbis, Andriela, Simmul, Carl Eric (2020). Komplementlaiendiga tunnetusverbid diskursusemarkeritena eri tekstiliikides. 16. muutuva keele päev 6.11.2020 Tartu Ülikoolis.

Hennoste, Tiit, Habicht, Külli, Metslang, Helle, Prillop, Külli (2020) Subjectivity in different registers and genres: the case of Estonian particles, 53rd Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, 26th August – 1st September 2020, (Digital conference).

Laanesoo, Kirsi (2020). Diskursusemarker (ma) arvan (et) kaudsetes direktiivides. 16. muutuva keele päev 6.11.2020 Tartu Ülikoolis.

Laanesoo, Kirsi (2020). Aga keda see huvitab? Küsilausetest, millega ei küsita. Wiedemanni keelepäev 02.10.2020 Väike-Maarjas.

Metslang, Helle (2020). Mitmetahuline eesti keel. Wiedemanni keelepäev 02.10.2020 Väike-Maarjas.

Metslang, Helle, Habicht, Külli, Hennoste, Tiit, Prillop, Külli Prillop (2020). Pragmaatika – “ma arvan” – grammatika kohal. TÜlingu loengu sari, 25.02.2020 Tartu Ülikoolis.

Rääbis, Andriela, Rumm, Andra (2020). No mul on lihsalt õudne seljavalu mitu päeva juba. Partikkel lihtsalt hädaabikõnedes. 16. muutuva keele päev 6.11.2020 Tartu Ülikoolis.

Rääbis, Andriela, Annuka, Andra, Hennoste, Tiit, Kuusk, Piret, Laanesoo, Kirsi, Rumm Andra (2020). Reporting an incident in Estonian emergency calls. 10th International and Interdisciplinary Conference on Applied Linguistics and Professional Practice (ALAPP), 16th -17th September 2020, Trondheim, Norway (Digital conference).

Simmul, Carl Eric, Metslang, Helle (2020). Ma kardan, et meie õnned on üksteisest eemal. (Inter)subjektiivne diskursusemarker (ma) kardan (et). 16. muutuva keele päev 6.11.2020 Tartu Ülikoolis.

 

2019

Hennoste, Tiit (2019). Allkeeled. 20 aastat hiljem. Johannes Voldemar Veski päev 27.06.2019 Tartu Ülikoolis.

Laanesoo, Kirsi (2019). omggggggggg:D:D:D:D:D. Emotsioonide väljendamisest netikeeles. Johannes Voldemar Veski päev 27.06.2019 Tartu Ülikoolis.

Metslang, Helle; Habicht, Külli (2019). Revolutionary and Mysterious: Written Estonian Through the 19th Century, 52nd Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, 21st – 24th August 2019, Leipzig University, Leipzig. pdf

Metslang, Helle; Habicht, Külli (2019). Partitive, genitive or nominative? Estonian DOM in written use through centuries, Workshop „Partitive cases, pronouns and determiners“, September 2nd 2019, Università degli Studi di Pavia, Pavia. pdf

Pärismaa, Liina (2019). Analüütiliste ja sünteetiliste kohatarindite vahekord 17.–18. sajandi põhjaeesti kirjakeeles. Muutuva keele päev 15.11.2019 Tallinna Ülikoolis. pdf

Rääbis, Andriela; Hennoste, Tiit; Rumm, Andra (2019).  Jumala värdjas mutt. Negatiivsete emotsioonide väljendamine suulises argisuhtluses. Johannes Voldemar Veski päev 27.06.2019 Tartu Ülikoolis.

Rääbis, Andriela; Hennoste, Tiit; Rumm, Andra (2019). Kas anda kurtjale õng või kala? Oma Keele seminar 1.11.2019 Eesti Keele Instituudis.

Rääbis, Andriela; Hennoste, Tiit; Rumm, Andra (2019). Displaying negative emotions in Estonian school-related complaints. - “How should we live in cultural diversity? Building sustainable communities in times of fear”. The 26th Nordic Intercultural Communication (NIC) Conference, November 28 - 30, 2019, Vidzeme University of Applied Sciences, Valmiera, Latvia.

Rääbis, Andriela (2019). Häirekeskus kuuleb tere mis juhtus? Hädaabikõnede algusjärjendite variatiivsusest. Muutuva keele päev 15.11.2019 Tallinna Ülikoolis.

Simmul, Carl Eric (2019). Eesti konverbitarindi funktsioonid ja sõnajärg. Muutuva keele päev 15.11.2019 Tallinna Ülikoolis. pdf