Populariseerimine

2020

Metslang, Helle (2020). F.J. Wiedemanni keeleauhinna laureaadi sõnavõtt. Soomere, Tarmo; Pilt, Ebe; Jakobson, Siiri (Toim.). Eesti Vabariigi preemiad 2020, Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia, 165−165.

2019

Laanesoo, Kirsi (2019). Küsilausetest, mis ei küsi. − Oma Keel, 39, 25−20.

Metslang, Helle; Habicht, Külli (2019). Sihitise sirgumine läbi 19. sajandi kirjakeele. − Oma Keel, 38, 1, 16−26.

Rääbis, Andriela; Hennoste, Tiit; Rumm, Andra (2019). Kas anda kurtjale õng või kala? − Oma Keel, 38, 1, 34−39.

Tatrik, Katre (2019). TÜ doktoritöös uuriti küsilauseid, mis ei küsi midagi. ERR Novaator, 26.02.2019 link