Publikatsioonid

2020

Hennoste, Tiit, Habicht, Külli, Metslang, Helle, Prillop, Külli, Laanesoo, Kirsi, Ogren, David, Pärismaa, Liina, Pärt, Elen, Rumm, Andra, Rääbis, Andriela, Simmul, Carl Eric (2020). Diskursusemarker (ma) arvan (et). – Emakeele Seltsi aastaraamat, 65, 63–90. pdf

Prillop, Külli (2020). Lühike, pikk ja ülipikk häälik eesti kirjakeele ajaloos. – Emakeele Seltsi aastaraamat, 65, 164–191. pdf

Pärismaa, Liina (2020). Analüütiliste ja sünteetiliste kohatarindite vahekord 17.–18. sajandi põhjaeesti kirjakeeles. – Emakeele Seltsi aastaraamat, 65, 206–230. pdf

Rääbis, Andriela, Hennoste, Tiit, Laanesoo, Kirsi, Rumm, Andra (2020). Vestluskaaslase reaktsioonid kurtmisele kooliteemalistes argivestlustes.  – Emakeele Seltsi aastaraamat, 65, 231–254. pdf

Simmul, Carl Eric (2020). Süüvides jonni jätmata avastamaks sõnajärjemustreid. des-, mata- ja maks-konverbitarindi sõnajärg. – Keel ja Kirjandus, 3, 221−242. pdf SimmulKK_Joonised

2019

Hennoste, Tiit; Rääbis, Andriela; Rumm, Andra (2019). Estonian declarative questions: Their usage and comparison with vä- and jah-questions. – Journal of Pragmatics, Vol. 153, 46-68. link

Metslang, Helle; Habicht, Külli (2019). XIX sajandi eesti kirjakeel – vahekeelest sulandkeeleks. – Emakeele Seltsi aastaraamat, 64, 111−140.

Pärismaa, Liina (2019). Analüütilised tulevikutarindid 17.–18. sajandi põhjaeesti kirjakeeles. - Emakeele Seltsi aastaraamat, 64, 141−167. pdf

Rääbis, Andriela; Hennoste, Tiit; Rumm, Andra; Laanesoo, Kirsi (2019). They are so stupid, so stupid. Emotional affect in Estonian school-related complaints. – Journal of Pragmatics, Vol. 153, 20-33. link